O NAMA

BRIGITA ČOLIĆ je uspješna autorica i inspiracijski, motivacijski i edukacijski pisac i govornik, te uvelike poznata po svojim Mudrostima koje su njen zaštitni znak kao spoj filozofije, znanja,

inteligencije i britkosti uz LJUBAV koja joj je vodilja u svemu što stvara i živi.  Brigita je kognitivno-bihevioralni terapeut i član IANCP (The International Association of Neuro Linguistic Programming and Coaching).

Osnivačica je i urednica više blogova. Autorica je brojnih knjiga kako na našem tako i na engleskom jeziku, uključujući ciklus knjiga “Mudrost Ljubavi i Mudrost Života” (“Wisdom of Love and Wisdom of Life”) koji sadrži 6 pojedinačnih knjiga i jedno enciklopedijsko izdanje, “Sexy Philosophy by Brigita”, “Love is the greatest elixir of life”, “Pričaj mi o ljubavi…”, knjiga “Kako uspjeti a sačuvati zdravlje”, “Putem Sunca”, “Učimo o emocijama” i “Zaželi želju i ostvari je!” posvećenih psihoterapiji, osobnom rastu i razvoju, knjiga “Teške životne situacije stvaraju heroje”, “Nikada nisi sam, Bog je uvijek uz tebe”, “PTSP – Metoda neuromentalnog pomaka digresijom po Brigiti Čolić” i “PTSP – Psihoterapijski pristup oboljelima od PTSP-a po Brigiti Čolić” posvećene PTSP-u, knjiga “Jessica i njen novi početak” i “Balkanske svekrve”, dječjih knjiga “Avantura četiri oblačića” i “Ptičica Kiti uči letjeti” (“Little bird Kitty learns how to fly”) koja je dio velikog humanitarnog projekta i donirana je izdavačkim kućama i organizacijama u Africi i Indiji koje se, poput autorice Brigite Čolić, bore za pravo svakog djeteta na edukaciju i sretno djetinjstvo.

Autorica je brojnih članaka o partnerskim ljubavnim odnosima, obiteljskim odnosima, odnosu modernog spram tradicionalnog primjenjivog na obitelj i odnose unutar nje, vjeri, feng shui-u, zdravom životu, lifestyle-u i brojnih članaka za djecu, te naravno onih posvećenih poboljšanju kvalitete života uvijek‘iz ljubavi, kroz ljubav i ka ljubavi’.

Njeni brojni talenti uključuju i to da je dizajnerica, uspješna umjetnica s brojnim samostalnim i grupnim izložbama.

Autorica je i vlastite posebno napravljene, osmišljene i dizajnirane linije 3D umjetnosti temeljene na kromoterapiji “Magic Flowers by Brigita”. Čarobni cvjetići su posebno namjenjeni djeci, kao i djetetu u svima nama odraslima, koji razumijemo i osjećamo koliko LJUBAVI i OPTIMIZMA šire cvjetići i njihove čarobne boje.

 

Sva njena djela odišu istima i potiču na pozitivne promjene u životu te ne samo da šire ljubav već je i stvaraju.

REAL ESTATE

HOME

CONTACT

BLOG

BOOKS

Mudrost Ljubavi i Mudrost Života – Enciklopedijsko izdanje

Intelligence and Love by Brigita‘ – ‘Mudrost Ljubavi i Mudrost Života

Intelligence and Love by Brigita II

Intelligence and Love by Brigita III

Intelligence and Love by Brigita IV

Intelligence and Love by Brigita V

Intelligence and Love by Brigita VI

Sexy Philosophy by Brigita

Love Is The Greatest Elixir Of Life‘ – ‘Ljubav je najveći eliksir života

Difficult Situations In Life Create Heroes‘ – ‘Teške životne situacije stvaraju heroje

Seduce Me Gently‘ – ‘Pričaj mi o ljubavi

Nikada nisi sam, Bog je uvijek uz tebe

Učimo o emocijama

Putem Sunca

Kako uspjeti a sačuvati zdravlje

Balkanske svekrve

Posttraumatski stresni poremećaj: Psihoterapijski pristup oboljelima od PTSP-a

Posttraumatski stresni poremećaj: Metoda neuromentalnog pomaka digresijom po Brigiti Čolić

Jessica And Her New Beginning‘ – ‘Jessica i njen novi početak

Little Bird Kitty Learns How To Fly‘ – ‘Ptičica Kiti uči letjeti

The Adventure Of Four Little Clouds‘ – ‘Pustolovina četiri oblačića

BUSINESS COOPERATION

CAREER

POSAO I KARIJERA

 • Uklapate se u našu viziju poslovanja?
 • Želite napredovati u svom životu?
 • Trebate priliku?

ONLINE COURSES

HEALTH MANAGEMENT

POLITICAL MANAGEMENT

EVENTS

 

 

 

ABOUT

BRIGITA COLIC is a successful author and inspirational, motivational and educational writer and speaker, CBT Therapist and member of IANCP (The International Association of Neuro Linguistic Programming and Coaching). She is the founder and editor of several blogs. Author of a number of articles on relationships, family relations, raising the quality of life, health and healthy life, lifestyle, feng shui, and many articles for children, and the author of the book serial based on philosophy “Intelligence and Love (Wisdom of Love and Wisdom of Life)” containing six individual books and one encyclopedic edition, “Love Is The Greatest Elixir of Life”, “Sexy Philosophy by Brigita”, “Seduce Me Gently…”, books “How to succeed and preserve your health”, “Towards the Sun”, “Learning About Emotions” and “Make  wish and achieve it!” dedicated to psychotherapy, personal growth and development, books “You Are Not Alone, God Is Always With You”, “Difficult Situations In Life Create Heroes”, “PTSD – Method of neuro-mental shift by digression by Brigita Colic” and “PTSD – Psychotherapy approach to people suffering from PTSD by Brigita Colic” dedicated to PTSD, the book “Jessica and her new beginning”, children’s books “The Adventure Of Four Little Clouds” and “Little bird Kitty learns how to fly” which is a part of a great humanitarian project and has been donated to publishing houses and organizations in Africa and India that are, like the author Brigita Colic, fighting for the right of every child to education and a happy childhood.

Her many talents include also being a designer, and a very accomplished artist, with her having a number of solo and group exhibitions.

It is also important to note that Brigita is the author of her own line of 3D art based on chromotherapy – Magic Flowers by Brigita. Magic flowers are specially dedicated for children, but also the child in each of us, who understand and feel how much LOVE is spread by the flowers and magical colors from them.

All of her works are radiating Love and optimism and entice to positive change in life.

 

 

LIDER. BRIGITA COLIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t miss informing yourself on time about all upcoming events

 •  LECTURES
 •  SEMINARS
 •  WORKSHOPS
 •  THERAPEUTIC WORK WITH TARGET GROUPS
 • PROMOTIONS AND BOOK SIGNINGS

 

 •  Love. Relations. Marriage. Relationships. Being in love.
 •  Leadership. Career. Success. Power.
 •  Health. Stability. Prosperity.
 •  Traumas. PTSD. Therapy. Healing.
 •  Raising the quality of life.
 •  Working with professionals exposed to high stress levels. Prevention of illness.
 •  Self-confidence and self-reliance. Self belief. Love towards self.
 •  Happiness.
 •  Public performance.